Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 septembrie 2013.#Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) și SNF SAS împotriva Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA).#Recurs – Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) – Înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice – Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH) – Articolele 57 și 59 – Substanțe care fac obiectul autorizării – Identificarea acrilamidei drept substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită – Înscriere pe lista substanțelor candidate – Publicare – Termen de introducere a acțiunii – Articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului – Dată de la care trebuie calculat acest termen în cazul unei acțiuni îndreptate împotriva unei decizii publicate numai pe internet – Securitate juridică – Protecție jurisdicțională efectivă.#Cauza C-625/11 P. Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 septembrie 2013