Kohtuasi T-357/02 RENV: Üldkohtu 14. juuli 2011 . aasta otsus — Freistaat Sachsen versus komisjon (Riigiabi — Saksimaa asutuste antud abi — Juhendamiseks (coaching), messidel ja näitustel osalemiseks, koostööks ja toodete disaini arenduseks antav abi — Otsus, mis tunnistas abikava ühisturuga osaliselt kokkusobivaks ja osaliselt kokkusobimatuks — Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud abikava — Kaalutlusõiguse teostamata jätmine — Põhjendamiskohustus)