2011/197/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad- 29 ta’ Marzu 2011 skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell xieraq ta’ protezzjoni mogħti mill-Ġappun għal dejta personali trasferita mill-Unjoni Ewropea fil-każi speċifiċi ta’ trasferiment mill-Kummissjoni Ewropea lid-Dwana tal-Ġappun skont id-Deċiżjoni Nru 1/2010 tal-Kumitat Konġunt ta’ Kooperazzjoni Doganali skont l-Artikolu 21 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Ġappun dwar il-Kooperazzjoni u l-Assistenza Amministrattiva Reċiproka f’Affarijiet Doganali rigward l-għarfien reċiproku ta’ programmi awtorizzati ta’ operaturi ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea u fil-Ġappun u għall-iskopijiet esklussivi u speċifiċi tad-Deċiżjoni Nru 1/2010 tal-Kumitat Konġunt ta’ Kooperazzjoni Doganali