2011/197/EL: Komisjoni otsus, 29. märts 2011 , vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 asjakohase kaitse kohta, mida Jaapan tagab isikuandmetele, mida Euroopa Komisjon edastab Euroopa Liidust teatavatel juhtudel Jaapani tolliasutustele ühise tollikoostöö komitee otsuse nr 1/2010 alusel vastavalt Euroopa Ühenduse ja Jaapani valitsuse vahelise tolliküsimustes toimuva koostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu artiklile 21 seoses volitatud ettevõtja programmide vastastikuse tunnustamisega Euroopa Liidus ja Jaapanis ning ainult ühise tollikoostöö komitee otsuse nr 1/2010 raames