Kirjalik küsimus E-009286/11 João Ferreira (GUE/NGL) komisjonile. Portugalikeelse tõlke puudumine GMOde viljelemise sotsiaal-majandusliku mõõtme teemalisel kuulamisel