Kirjalik küsimus E-011117/10 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) komisjonile. Euroopa terrorismiohvrite ühingute võrgustiku poliitiline tegevus