Kirjalik küsimus E-3166/10, mille on esitanud Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) komisjonile. Vasturääkivused direktiivi 2007/23/EÜ rakendamisel