Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6003 – Renco Group/Body Systems) Text av betydelse för EES