Věc C-137/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgie) – trestní řízení proti Van Gennip BVBA, Antoniovi Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antoniovi Cornelius Ignatius Maria van der Schoot „Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2006/123/ES, 2007/23/ES a 2013/29/ES – Uvádění pyrotechnických výrobků na trh – Volný pohyb pyrotechnických výrobků splňujících požadavky těchto směrnic – Vnitrostátní právní úprava, která stanoví omezení skladování a prodeje uvedených výrobků – Trestní sankce – Režim dvojího povolení – Směrnice 98/34/ES – Pojem ‚technický předpis‘“