Kirjalik küsimus E-6498/10 Proinsias De Rossa (S&D) komisjonile. Koondamised ettevõttes B3 Cable Solutions (Longford, Iirimaa)