2012/617/EL: Euroopa Parlamendi otsus, 10. mai 2012 , ühisettevõtte SESAR 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta