Nõukogu määrus (EL) nr 1071/2011, 20. oktoober 2011 , millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 3448/80 1979. aasta ühinemisakti artikli 43 rakendamise kohta seoses määrustega (EMÜ) nr 3033/80 ja (EMÜ) nr 3035/80 hõlmatud kaupade suhtes kohaldatava kaubandussüsteemiga