Liidetud kohtuasjad C-256/10 ja C-261/10: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. mai 2011 . aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Hispaania) eelotsusetaotlused) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) versus Gerardo García SL (Direktiiv 2003/10/EÜ — Kokkupuute väärtused — Müra — Kuulmiskaitse — Kasulik mõju)