Kirjalik küsimus E-3059/10, mille on esitanud João Ferreira (GUE/NGL) komisjonile. Piimatootmisettevõtete kohandamine Euroopa Liidu tehnilistele nõuetele