Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. syyskuuta 2010 komission tiedonannosta ”Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa” (2009/2151(INI))