Loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamine Euroopa Parlamendi 21. septembri 2010 . aasta resolutsioon komisjoni teatise „Ühenduse lähenemisviis loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamisele” kohta (2009/2151(INI))