Kohtuasi C-25/09: Euroopa Kohtu (viies koda) 25. veebruari 2010 . aasta otsus (Fővárosi Bíróság’i eelotsusetaotlus — Ungari) — Sió-Eckes kft versus Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Ühine põllumajanduspoliitika — Määrus (EÜ) nr 2201/96 — Töödeldud puu- ja köögiviljatoodete turu ühine korraldus — Määrus (EÜ) nr 1535/2003 — Puu- ja köögiviljatoodete toetuskava — Töödeldud tooted — Virsikud siirupis ja/või omas mahlas — Valmistooted)