Liidetud kohtuasjad C-55/11, C-57/11 ja C-58/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. juuli 2012 . aasta otsus (Tribunal Supermo — Hispaania eelotsusetaotlused) — Vodafone España, SA versus Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11) ja France Telecom España SA versus Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11) (Direktiiv 2002/20/EÜ — Elektroonilised sidevõrgud ja teenused — Luba — Artikkel 13 — Tasu kasutusõiguste ja seadmete paigaldamise õiguste eest)