Kirjalik küsimus E-2428/10, mille on esitanud Mario Mauro (PPE), Sergio Berlato (PPE) ja Giovanni La Via (PPE) komisjonile. Rumeenia viinamarjaistanduste ümberkorraldamiskava