2012/295/EL: Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega asutatud põllumajanduse ühiskomitee otsus nr 1/2012, 3. mai 2012 , milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 7. lisa muutmist