Kohtuasi T-40/10: 29. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Elf Aquitaine versus komisjon