Kirjalik küsimus E-4530/10 Willy Meyer (GUE/NGL) komisjonile. Elamurajooni ja selle juurde kuuluva golfiväljaku ehitamine Verdicius (Gozón, Astuuria, Hispaania)