Kirjalik küsimus E-9077/10 Karin Kadenbach (S&D) komisjonile. Euroopa põllumajanduse süsinikdioksiidi heitmete vähendamine ja toidu tootmine