Kirjalik küsimus E-011535/11 Nuno Teixeira (PPE) komisjonile. Energiapoliitika äärepoolseimates piirkondades alates 2013. aastast