Kirjalik küsimus E-008944/11 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) komisjonile. Kaubandusnäitajate vähenemine G7 ja BRICS-riikides