Liquidatieprocedures — Beslissing (Ministerieel Besluit ECC/2576/2014 van 17 december 2014 ) tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van de entiteit „Ada, Ayuda del Automovilista, SA de Seguros y Reaseguros” (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen)