Likvideerimismenetlus – Otsus kindlustusseltsi FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA likvideerimismenetluse alustamise kohta (Teatis on avaldatud kooskõlas Euroopa Parlamendi direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artikliga 14)