Cinneadh (AE) 2020/1115 ón gComhairle an 24 Iúil 2020 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhchoiste arna bhunú leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Rialtas na Danmhairge agus Rialtas Baile Oileáin Fharó, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le glacadh leasuithe ar Phrótacail 1 agus 4 a ghabhann leis an gComhaontú