Решение (ЕС) 2020/1115 на Съвета от 24 юли 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна, във връзка с приемането на изменения на протоколи 1 и 4 към Споразумението