Kohtuasi F-85/10: 23. septembril 2010 esitatud hagi — AI versus Euroopa Kohus