Reglement van Orde goedgekeurd door het Raadgevend Comité van de EER tijdens de oprichtingsvergadering op 8 februari 1994 in Brussel