Forretningsorden vedtaget af Det Rådgivende EØS-Udvalg på det konstituerede møde den 8. februar 1994 i Bruxelles