Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 189/2012, 7. märts 2012 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril