Kohtuasi T-72/12: 17. veebruaril 2012 esitatud hagi — Bank Mellat versus nõukogu