Kirjalik küsimus E-011064/11 Niki Tzavela (EFD) komisjonile. Luuresõda Vahemere piirkonnas