Kohtuasi T-190/06: Üldkohtu 14. juuli 2011 . aasta otsus — Total ja Elf Aquitaine versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Vesinikperoksiid ja naatriumperboraat — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Rikkumise süükspanemine — Kaitseõigused — Süütuse presumptsioon — Põhjendamiskohustus — Võrdne kohtlemine — Karistuste ja sanktsioonide individuaalsuse põhimõte — Süütegude ja karistuste seaduslikkuse põhimõte — Hea halduse põhimõte — Õiguskindlus — Võimu kuritarvitamine — Trahvid)