Komisjoni otsus, 02.07.2012, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6633 - PROVIDENCE EQUITY PARTNERS / HSE24) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)