2012/314/ES: 2012 m. gegužės 16 d. Bendrijos ir Šveicarijos sausumos transporto komiteto sprendimas Nr. 1/2012 dėl veiklos rezultatais grindžiamo mokesčio, nustatyto EURO VI taršos klasės sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms, nuolaidos taikymo