2012/314/EL: Ühenduse ja Šveitsi maismaatranspordi ühiskomitee otsus nr 1/2012, 16. mai 2012 , milles käsitletakse raskeveokite liikluse tasude allahindlust EURO VI heitgaasiklassi kuuluvate veokite puhul