Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab EMP ühiskomitees EMP lepingu teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust tehtavat koostööd käsitleva protokolli nr 31 muutmise suhtes