Kirjalik küsimus E-2652/10, mille on esitanud Martin Ehrenhauser (NI) komisjonile. Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade läbivaatamine