Kirjalik küsimus E-3831/10 Ana Gomes (S&D) nõukogule. Guinea-Bissau Vabariigi julgeolekusektori reformi alane ELi toetusmissioon