Cinneadh ón gCoimisiún an 14 Eanáir 2021 lena bhformheastar, thar ceann an Aontais Eorpaigh, na leasuithe ar Iarscríbhinní 14-A agus 14-B den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch 2021/C 81 I/01