Komission päätös, annettu 14 päivänä tammikuuta 2021, Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen liitteiden 14-A ja 14-B muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta 2021/C 81 I/01