Kirjalik küsimus E-2788/10, mille on esitanud Georgios Papanikolaou (PPE) komisjonile. Turvalisus Brüsselis