Kirjalik küsimus E-003892/11 Liam Aylward (ALDE) komisjonile. Juhtalgatuse „Noorte liikuvus“ täiustamine ja laiendamine