Kirjalik küsimus E-009769/11 Zigmantas Balčytis (S&D) komisjonile. Läänemere strateegia koordineerimine