2010/669/EL: Nõukogu otsus, 27. september 2010 , Euroopa Liidu seisukoha kohta, mis võetakse ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu alusel loodud CARIFORUMi–ELi ühisnõukogus seoses lepingu IV lisa muutmisega eesmärgiga lisada sinna Bahama Ühenduse kohustused