Komisjoni otsus, 27.01.2012, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6444 - TERRENA / LYONNAISE DES EAUX / JV) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult prantsusekeelne tekst on autentne)