Ühisettevõtte Clean Sky eelarveaasta 2010 tulude ja kulude kalkulatsioon